Maskininlärning

Maskininlärning är en tillämpning av artificiell intelligens som ger AI-systemet förmågan att automatiskt lära sig av omgivningen och tillämpa denna inlärning för att fatta bättre beslut.

Maskininlärning använder en mängd olika algoritmer för att iterativt lära sig, beskriva och förbättra data för att förutsäga bättre resultat. Dessa algoritmer använder statistiska tekniker för att upptäcka mönster och sedan utföra åtgärder utifrån dessa mönster.

Djupinlärning är nästa generation av maskininlärning. Det är en delmängd av maskininlärning. Deep Learning-modeller kan göra egna förutsägelser helt oberoende av människor. Tidigare modeller för maskininlärning behöver fortfarande i många fall mänsklig inblandning för att nå det optimala resultatet. Deep Learning-modeller använder artificiella neurala nätverk.

Automatisk annonsgenerering

Vi går igenom din webbplats och samlar in det material vi behöver för att producera och distribuera annonser

Skapande av nyckelord genom självstudier

Vi samlar in alla nyckelord, även de som inte finns på din webbplats, t.ex. säsongsvarianter, och ser till att du också visas i dessa sökningar.

Kontinuerlig förbättring

Vi undersöker alla målgruppskriterier och optimerar bud på annonsutrymme

Beslut som fattas i alla kanaler

Vi bestämmer hur dina pengar ska fördelas mellan Google, Facebook och Instagram för att få de bästa övergripande resultaten.